1.
Lê Đức N, Đặng VH, Lê DD, Tống TTH, Vũ TT, Nguyễn VT, Lâm K, Nguyễn HT, Bùi VG, Nguyễn QD. SO SÁNH GIÁ TRỊ CỦA PHÂN LOẠI LIRADS VÀ mRECIST TRONG ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ SAU NÚT MẠCH LẦN ĐẦU CỦA UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN. jmpm [Internet]. 17 Tháng Tư 2024 [cited 19 Tháng Năm 2024];49:201-12. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/802