1.
Nguyễn T Điệp, Phạm TP, Nguyễn DH. GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ KHUẾCH TÁN TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT U NGUYÊN BÀO TỦY VÀ U MÀNG NÃO THẤT VÙNG HỐ SAU Ở TRẺ EM. jmpm [Internet]. 17 Tháng Tư 2024 [cited 21 Tháng Năm 2024];49:180-9. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/800