1.
Mai HT, Mai HS, Bùi QB, Vũ TL, Nguyễn MT, Lê NH. VAI TRÒ CỦA CÁC THÔNG SỐ CHUYỂN HOÁ 18F-FDG PET/CT TRONG DỰ ĐOÁN ĐÁP ỨNG HOÁ TRỊ TÂN BỔ TRỢ VỚI PHÁC ĐỒ GP Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ VÒM MŨI HỌNG GIAI ĐOẠN III, IVA. jmpm [Internet]. 17 Tháng Tư 2024 [cited 19 Tháng Năm 2024];49:91-102. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/799