1.
Tạ VL, Lê TD, Nguyễn DH. U THẦN KINH ĐỆM THÂN NÃO: DỰ ĐOÁN PHÂN ĐỘ MÔ HỌC DỰA TRÊN HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ THƯỜNG QUY. jmpm [Internet]. 17 Tháng Tư 2024 [cited 21 Tháng Năm 2024];49:66-77. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/798