1.
Nguyễn NQ, Lê TD, Nguyễn DH. GIÁ TRỊ CỦA DẤU HIỆU PREVEDELLO TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN CO GIẬT NỬA MẶT NGUYÊN PHÁT. jmpm [Internet]. 17 Tháng Tư 2024 [cited 21 Tháng Năm 2024];49:162-71. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/795