1.
Vũ N Định, Phùng AT, Thái NB. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ SỐ GIẢI PHẪU XƯƠNG BẢ VAI CỦA NGƯỜI VIỆT NAM TRƯỞNG THÀNH TRÊN HÌNH ẢNH CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH. jmpm [Internet]. 17 Tháng Tư 2024 [cited 21 Tháng Năm 2024];49:103-11. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/792