1.
Trịnh ĐH, Phan HG, Nguyễn HH, Nguyễn HH, Nguyễn TH, Trần TTH, và c.s. BÁO CÁO CA BỆNH: NÚT MẠCH TUYẾN TIỀN LIỆT QUA ĐƯỜNG TRỰC TRÀNG. jmpm [Internet]. 17 Tháng Tư 2024 [cited 23 Tháng Bảy 2024];49:144-52. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/791