1.
Nguyễn Đình H, Nguyễn VT, Nguyễn HK, Đào DT, Nguyễn Đại D. MÔ TẢ KẾT QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP NỘI MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ CỔ TỬ CUNG CÓ BIẾN CHỨNG CHẢY MÁU CẤP. jmpm [Internet]. 17 Tháng Tư 2024 [cited 21 Tháng Năm 2024];49:55-6. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/788