1.
Vũ HP, Trương MT, Hồ TT. NGHIÊN CỨU TỶ LỆ E/e’ VÀ THÔNG SỐ BIẾN DẠNG NHĨ TRÁI BẰNG SIÊU ÂM ĐÁNH DẤU MÔ CƠ TIM Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2. jmpm [Internet]. 17 Tháng Tư 2024 [cited 21 Tháng Năm 2024];49:44-5. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/781