1.
Lại BT, Hồ CT. KẾT QUẢ DẪN LƯU DỊCH Ổ BỤNG DƯỚI SIÊU ÂM ĐIỀU TRỊ VIÊM TỤY CẤP. jmpm [Internet]. 19 Tháng Sáu 2024 [cited 19 Tháng Bảy 2024];49(5):182-91. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/778