1.
Nguyễn AT, Nguyễn XH, Nguyễn HT, Đặng KH. BÁO CÁO KỸ THUẬT CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH BẠCH MẠCH CÓ TIÊM THUỐC CẢN QUANG QUA HẠCH BẸN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH HÀ NỘI. jmpm [Internet]. 17 Tháng Tư 2024 [cited 21 Tháng Năm 2024];49:7-14. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/777