1.
Nguyễn HN, Nguyễn KL, Ngô V Đàn, Ngô V Điệp, Mai HT. TÍNH KHÔNG ĐỒNG NHẤT VÀ CÁC GIÁ TRỊ ĐỊNH LƯỢNG CỦA KHỐI U TRÊN PET/CT Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ CÓ CHỈ ĐỊNH PHẪU THUẬT. jmpm [Internet]. 17 Tháng Tư 2024 [cited 21 Tháng Năm 2024];49:26-34. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/776