1.
Nguyễn DT, Vũ VS, Lành MD, Phùng AT. ĐẶC ĐIỂM BIẾN THỂ GIẢI PHẪU ĐA GIÁC WILLIS TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH 64 DÃY Ở BỆNH NHÂN CÓ VÀ KHÔNG CÓ ĐỘT QUỴ NÃO. jmpm [Internet]. 17 Tháng Tư 2024 [cited 19 Tháng Năm 2024];49:15-2. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/775