1.
Triệu TNT, Nguyễn PH, Phạm TS, Lê TTT. KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI BÁN THUỐC VỀ THUỐC TRÁNH THAI KHẨN CẤP VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI CÁC CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2023 - 2024. jmpm [Internet]. 17 Tháng Sáu 2024 [cited 18 Tháng Bảy 2024];49(5):66-7. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/751