1.
Phan AT, Lê TTB, lê TT, Hoàng XC. ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN NHỊP TIM TRÊN HOLTER ĐIỆN TÂM ĐỒ 24 GIỜ TRONG NGÀY ĐẦU SAU CAN THIỆP Ở NGƯỜI BỆNH NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 105. jmpm [Internet]. 19 Tháng Sáu 2024 [cited 19 Tháng Bảy 2024];49(5):164-71. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/744