1.
Nguyễn TH, Trương ĐT, Phạm VT. DẤU ẤN SINH HỌC PHÂN TỬ TRONG MỘT SỐ BỆNH UNG THƯ THƯỜNG GẶP. jmpm [Internet]. 21 Tháng Sáu 2024 [cited 19 Tháng Bảy 2024];49(5):7-16. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/739