1.
Phạm QH, Kiều VK, Nguyễn ĐH, Đỗ ĐT, Lê VQ, Nguyễn TTH, và c.s. ĐẶC ĐIỂM TUẦN HOÀN BÀNG HỆ TRÊN CT MẠCH NÃO ĐA PHA Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ NHỒI MÁU NÃO CẤP ĐIỀU TRỊ TIÊU SỢI HUYẾT ĐƯỜNG TĨNH MẠCH. jmpm [Internet]. 19 Tháng Sáu 2024 [cited 18 Tháng Bảy 2024];49(5):87-96. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/733