1.
Nguyễn TĐ, Nghiêm TTH, Nguyễn TA, Đỗ NA, Trần TPT. ẢNH HƯỞNG CỦA TÁ DƯỢC ĐẾN BÀO CHẾ BỘT CAO KHÔ DẠ DÀY HĐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN SẤY. jmpm [Internet]. 26 Tháng Ba 2024 [cited 18 Tháng Sáu 2024];49(3):17-26. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/724