1.
Đinh Việt Đ, Bùi Đăng TA, Chử Văn M, Hoàng Xuân S, Phạm Ngọc H. TÍNH AN TOÀN CỦA VẮC XIN NANOCOVAX PHÒNG COVID-19 TRÊN NGƯỜI VIỆT NAM TÌNH NGUYỆN. jmpm [Internet]. 17 Tháng Sáu 2024 [cited 18 Tháng Bảy 2024];49(5):36-45. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/715