1.
Hoàng XC, Đỗ NB, Vũ TS, Nguyễn TQA, Vũ MT, Võ TBT. ỨNG DỤNG KHÁNG NGUYÊN NS1 TÁI TỔ HỢP GỘP BỐN TÝP VIRUS DENGUE ĐỂ PHÁT HIỆN KHÁNG THỂ IgM/IgG TRONG MÁU BỆNH NHÂN MẮC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE. jmpm [Internet]. 26 Tháng Ba 2024 [cited 14 Tháng Tư 2024];49(3):53-62. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/694