1.
Nguyễn MQ, Nguyễn TNQ, Đỗ NH, Lê QT, Lê TA, Nguyễn TTB, và c.s. BÁO CÁO CA BỆNH: NẤM DA DO TRICHOPHYTON INDOTINEAE ĐẦU TIÊN TẠI MIỀN BẮC VIỆT NAM. jmpm [Internet]. 19 Tháng Sáu 2024 [cited 18 Tháng Bảy 2024];49(5):128-36. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/693