1.
Đỗ QC, Bùi KC. KIỂM SOÁT TẾ BÀO UNG THƯ ĐẠI TRÀNG TĂNG SINH THÔNG QUA ỨC CHẾ PROTEIN THAM GIA SỬA CHỮA TỔN THƯƠNG DNA. jmpm [Internet]. 1 Tháng Hai 2024 [cited 23 Tháng Bảy 2024];49(2):70-9. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/689