1.
Đào TH, Nguyễn ĐK, Phùng VH. TỔNG KẾT CƠ CẤU THƯƠNG BINH TRONG KHÁNG CHIẾN BẢO VỆ MIỀN BẮC VIỆT NAM (1964 - 1972). jmpm [Internet]. 26 Tháng Ba 2024 [cited 23 Tháng Bảy 2024];49(3):103-12. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/687