1.
Hà MH, Lê ĐT, Lê VQ. BÁO CÁO CA LÂM SÀNG VÀ TỔNG QUAN Y VĂN: ĐỘT QUỴ NHỒI MÁU NÃO THỨ PHÁT DO CHẤN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG. jmpm [Internet]. 19 Tháng Sáu 2024 [cited 18 Tháng Bảy 2024];49(5):108-15. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/678