1.
Nguyễn ĐK, Phùng VH, Hoàng AT, Trần QT, Trần ĐK, Bùi TH. THỰC TRẠNG VÀ MỐI LIÊN QUAN CỦA KHÍ HẬU ĐẾN MỘT SỐ BỆNH TRUYỀN NHIỄM THƯỜNG GẶP TẠI TỈNH LAI CHÂU (2016 - 2023). jmpm [Internet]. 17 Tháng Sáu 2024 [cited 19 Tháng Bảy 2024];49(5):46-54. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/675