1.
Đồng TTT, Nhữ Đình S, Nguyễn Đức T, Trần TNT. BIẾN CHỨNG THẦN KINH CƠ Ở NGƯỜI BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE. jmpm [Internet]. 26 Tháng Ba 2024 [cited 18 Tháng Tư 2024];49(3):7-16. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/672