1.
Quản TN, Nghiêm Đức T, Nguyễn QT. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VÀ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ VIÊM MŨI XOANG TÁI PHÁT SAU PHẪU THUẬT. jmpm [Internet]. 1 Tháng Hai 2024 [cited 18 Tháng Năm 2024];49(2):468-77. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/669