1.
Lại BT, Hồ CT, Nguyễn HT. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM TỤY CẤP DO TĂNG TRIGLYCERIDE. jmpm [Internet]. 17 Tháng Sáu 2024 [cited 18 Tháng Bảy 2024];49(5):97-107. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/667