1.
Vũ HH, Nguyễn VT, Lương VN. KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ CÓ THỂ PHÒNG NGỪA, GIẢM GÁNH NẶNG TRÊN BỆNH NHÂN RUNG NHĨ. jmpm [Internet]. 19 Tháng Sáu 2024 [cited 18 Tháng Bảy 2024];49(5):155-63. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/663