1.
Lê VA, Hồ HP, Phạm MC, Nguyễn VN, Nguyễn TA, Trần VT. KẾT QUẢ THU DUNG VÀ ĐIỀU TRỊ CỦA BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CẤP 2 SỐ 4 VIỆT NAM TẠI PHÁI BỘ GÌN GIỮ HÒA BÌNH LIÊN HỢP QUỐC NAM SUDAN. jmpm [Internet]. 1 Tháng Hai 2024 [cited 18 Tháng Sáu 2024];49(2):97-108. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/651