1.
Lê Đình T, Vũ ĐC, Nguyễn TS, Nguyễn HT, Lương CT, Nguyễn DT, và c.s. NGUY CƠ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 THEO THANG ĐIỂM ADA Ở ĐỐI TƯỢNG RỐI LOẠN LIPID MÁU. jmpm [Internet]. 26 Tháng Ba 2024 [cited 24 Tháng Bảy 2024];49(3):158-67. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/643