1.
Nguyễn TS, Nguyễn HT, Lê Đình T, Lương CT, Nguyễn DT, Nguyễn VT. NGHIÊN CỨU CHỈ SỐ GAN NHIỄM MỠ Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2. jmpm [Internet]. 1 Tháng Hai 2024 [cited 19 Tháng Tư 2024];49(2):217-26. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/642