1.
Nguyễn HT, Nguyễn Văn C, Tống Đức M, Trần Văn K. BIẾN ĐỔI MỘT SỐ CHỈ SỐ CHỨC NĂNG HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG CỦA BỘ ĐỘI KHI HOẠT ĐỘNG TRONG HẦM CÔNG SỰ TẠI ĐẢO A. jmpm [Internet]. 1 Tháng Hai 2024 [cited 24 Tháng Bảy 2024];49(2):57-69. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/639