1.
Phùng AT, Nguyễn HH, Nguyễn Thái QA. ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH TỔN THƯƠNG TRÊN X-QUANG VÀ CẮT LỚP VI TÍNH CỦA BỆNH NHÂN LAO PHỔI MỚI AFB DƯƠNG TÍNH . jmpm [Internet]. 1 Tháng Hai 2024 [cited 19 Tháng Tư 2024];49(2):186-9. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/636