1.
Vũ VĐ, Đoàn LA. ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA CẤY CHỈ CATGUT TRÊN BỆNH NHÂN MẮC HỘI CHỨNG THẮT LƯNG HÔNG DO THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG. jmpm [Internet]. 1 Tháng Hai 2024 [cited 24 Tháng Bảy 2024];49(2):312-21. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/634