1.
Vũ TS, Vũ NH, Hoàng VT, Bùi Đăng TA, Lã Thị HG, Bùi KL, Nguyễn TM, Nguyễn XK. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TRONG CỨU CHỮA VẬN CHUYỂN NGƯỜI BỊ THƯƠNG TRONG THẢM HỌA. jmpm [Internet]. 1 Tháng Hai 2024 [cited 21 Tháng Năm 2024];49(2):20-34. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/621