1.
Tống MP, Nguyễn LC, Đinh TH. ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM PHÁT ÂM Ở CHUỘT NHẮT ĐƯỢC SINH RA TỪ CHUỘT MẸ CÓ PHƠI NHIỄM VỚI ACID VALPROIC. jmpm [Internet]. 26 Tháng Ba 2024 [cited 24 Tháng Bảy 2024];49(3):42-5. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/620