1.
Lê Đăng M, Phạm VC, Trần QV, Nguyễn QH, Nguyễn Đắc K, Nguyễn TB, Nguyễn TK. GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG CỦA TỶ LỆ LACTATE/ALBUMIN THỜI ĐIỂM VÀO VIỆN Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG. jmpm [Internet]. 1 Tháng Hai 2024 [cited 18 Tháng Năm 2024];49(2):441-8. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/618