1.
Nguyễn HT, Lê HY, Chan K, Phạm NT. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM KHỚP VAI ĐỘNG Ở NGƯỜI BỆNH VIÊM DÍNH KHỚP VAI. jmpm [Internet]. 1 Tháng Hai 2024 [cited 24 Tháng Bảy 2024];49(2):197-204. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/614