1.
Hoàng TTT, Dương HO, Hồ SH, Trịnh TS. SO SÁNH TỶ LỆ CÓ THAI CHUYỂN PHÔI ĐÔNG LẠNH GIỮA 2 NHÓM TRƯỞNG THÀNH NOÃN BẰNG GNRH ĐỒNG VẬN SO VỚI HCG. jmpm [Internet]. 1 Tháng Hai 2024 [cited 18 Tháng Năm 2024];49(2):88-96. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/605