1.
Phan TTN, Hoàng TV, Vũ BQ, Phạm TT. NỒNG ĐỘ ADIPONECTIN HUYẾT THANH Ở ĐỐI TƯỢNG ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ TUẦN THAI 24 - 28 VÀ TRƯỚC KHI SINH. jmpm [Internet]. 1 Tháng Hai 2024 [cited 19 Tháng Tư 2024];49(2):205-16. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/597