1.
Phạm Đức M, Vũ TXA, Nguyễn TB, Bùi Đỗ QH, Nguyễn TTA. ĐÁNH GIÁ KHẨU PHẦN ĂN VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI CHỈ SỐ BMI CỦA BỆNH NHÂN THẬN NHÂN TẠO CHU KỲ TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103. jmpm [Internet]. 26 Tháng Ba 2024 [cited 18 Tháng Tư 2024];49(3):146-57. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/595