1.
Nguyễn TN, Trần QT, Nguyễn MH, Nguyễn CD. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY DUPUYTREN BẰNG PHẪU THUẬT KẾT XƯƠNG BÊN TRONG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ ĐÔNG. jmpm [Internet]. 1 Tháng Hai 2024 [cited 19 Tháng Tư 2024];49(2):370-9. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/587