1.
Nguyễn TB, Nguyễn VN, Nguyễn MT, Nguyễn XP. BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT MỞ SỌ GIẢI ÉP KẾT HỢP MỞ BỂ DỊCH NÃO TỦY NỀN SỌ ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103. jmpm [Internet]. 1 Tháng Hai 2024 [cited 18 Tháng Năm 2024];49(2):421-3. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/586