1.
Nguyễn TT, Nguyễn TH, Nguyễn VB, Tăng XH, Nguyễn XK. NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ NLR, PLR VÀ MỘT SỐ CHỈ SỐ HÓA SINH MÁU Ở BỆNH NHÂN U LYMPHO ÁC TÍNH KHÔNG HODGKIN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103. jmpm [Internet]. 1 Tháng Hai 2024 [cited 19 Tháng Tư 2024];49(2):341-5. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/579