1.
Nguyễn NT, Đào VS, Nguyễn VQ. BÁO CÁO LÂM SÀNG: GÂY MÊ CHO PHẪU THUẬT CẮT RUỘT THỪA NỘI SOI Ở BỆNH NHÂN CÓ HỘI CHỨNG WOLFF-PARKINSON-WHITE. jmpm [Internet]. 26 Tháng Ba 2024 [cited 18 Tháng Tư 2024];49(3):204-12. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/574