1.
Ngô LHG. KHẢO SÁT KIẾN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH VỀ PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN Y TẾ NĂM 2023. jmpm [Internet]. 17 Tháng Sáu 2024 [cited 19 Tháng Bảy 2024];49(5):55-6. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/572