1.
Huỳnh ĐÁ, Trịnh TA, Phạm NGH, Trần TN, Lê TT, Nguyễn HC. PHÂN LẬP VÀ NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH KHÁNG STAPHYLOCOCCUS AUREUS KHÁNG METHICILLIN CỦA CÁC CHỦNG XẠ KHUẨN PHÂN LẬP TỪ TỈNH GIA LAI, VIỆT NAM. jmpm [Internet]. 26 Tháng Ba 2024 [cited 23 Tháng Bảy 2024];49(3):76-8. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/564