1.
Võ SN, Bùi Thế V. XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG MOLNUPIRAVIR TRONG VIÊN NANG CỨNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO. jmpm [Internet]. 17 Tháng Sáu 2024 [cited 18 Tháng Bảy 2024];49(5):25-3. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/561