1.
Trịnh TQ, Trương TÁ, Huỳnh MĐ. ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT CÂY LU LU ĐỰC (Solanum nigrum L., HỌ CÀ (Solanaceae)) THU HÁI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. jmpm [Internet]. 17 Tháng Năm 2024 [cited 18 Tháng Bảy 2024];49(5):17-24. Available at: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/558